Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

Từ khóa tìm kiếm 'nước đông trùng chai'

Nước đông trùng chai (100ml x 10 chai/ hộp)

Chiết xuất đông trùng hạ thảo 0,2% (độ brix 45), chiết xuất xuyên khung 0,2% (độ brix65), chiết xuất táo đỏ 0,2% (độ brix 65) và đường hoa quả dạng nước.