Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

Từ khóa tìm kiếm 'nước hồng sâm giải khát'

Nước sâm chai ( 100ml x 10 chai/ hộp) thùng 10 hộp

Chiết xuất hồng sâm 0,15% (hàm lượng saponin 70mg/g) Chiết xuất xuyên khung 0,2%(độ brix 65) Chiết xuất táo đỏ 0,2% (độ brix 65), đường fructose.